Project Description

Custom PHP web sajt  – Studija slučaja – Case Study – Onesmile.com

Custom php web sajt i mysql sa dodacima javascript programskog jezika. Klijent je zahtevao izradu sajta koji će omogućiti drugim doktorima da kreiraju studije slučaja i šalju materijal pacienata na dalju analizu. Iz tog razloga kreiranje su sekcije registracije i logovanja korisnika. Sledeća sekcija koja je izrađena je unos velikog broja podataka od stranbe doktora, kao što su tekstualni podaci, slike vilica pacijenata i specijalizovani formati kojima smo omogućili 3d projekciju vilice koja se takođe projektuje na sajtu za svakog pacienta.

Dizajn web sajta je takođe custom, ručno rađen od početka do kraja i ima full responsive dizajn što je uveliko jedan od naših standarda.