Zašto je važno održavanje web sajta?

Održavanje web sajtova cena

Odrzavanje web sajtova je od izuzetne važnosti za svaki sajt. Kako u pogledu funkcionalnosti , tako i iz razloga bezbednosti sajta. Kako je naveći broj web sajtova izrađen na CMS sistemima ( sistem za admnistraciju sadržaja sajta ) , potrebno je raditi mesečne update-e sistema i pluginova ( dodataka ) koji učestvuju u radu određenog cms-a.

Najveći broj web sajtova koristi poznatu CMS platformu WordPress, kojoj je potrebno održavanje svakog meseca, update sistema Wordšress-a ( WordPress Core ) kao i njegovih pluginova ( dodataka za razne funkcionalnosti ).

Svako ne odrzavanje web sajtova dovodi do čestih grešaka na sajtu korisnika ali i do smanjene bezbednosti sajta. Šta to znači.

Svaki CMS sistem objavljuje svoje update-e kojima se poboljšavaju i unapređuju funkcionalnosti i kojima se povećava bezbednost sajta od hakerskih napada iz celog sveta.

Šta obuhvata održavanje sajtova i koja je cena mesečnog održavanja sajtova?

Upravo iz razloga koje smo naveli, cilj nam je da svaki sajt naših klijenata radi besprekorno.

Mesečno održavanje web sajtova obuhvata:

– Update CMS sistema ( WordPress Core, Joomla , Drupal )
– Update svih pluginova koji učestvuju u radu sajta
– 1 mesečni bekap fajlova sajta i baze podataka
– Cena održavanja sajta – 2400 RDS / mesečno