Uncategorized @sr

Home/Uncategorized @sr

Seo optimizacija je skup strategija putem kojih se vrši pozicionirannje sajta ili web sajtova na Google u organskoj pretrazi. Postoje 3 tipa seo optimizacije. To su Tehnički seo ( Technical SEO ) , Onpage SEO i Offpage SEO.